Градинката - красивото лице на с.Брестово

Име на кандидата: Христина Богданова Йонкова
Обща стойност на проекта: 970 лв.
Срок на изпълнение: 10/08/2021 г. - 20/10/2021 г.

Описание:

Описание на проблема:
В нашето красиво село Брестово , както навсякъде времето е спряло . С него и поддръжката и облагородяването на на градинските и паркови площи също. В началото на селото има обособен парк/градинка/ който е в плачевно състояние. Преди години в него са били засадени цветя , декоративни храсти имало е и поставени пейки. С времето това пространство общинска собственост е обрасло, буренясало с порутена телена ограда . Местонахождението на градинката е на централната улица ,на входа на с. Брестово. Влизайки в селото всички жители и гости се сблъскват с грозната картинка на запустял и занемарен парк. желанието ни е да възстановим красивия вид на тази градинка , за да може пак да се ползва по предназначение , а също така подобри своята визия за радост на жителите и гостите на селото. С помощта на програмата и с наша помощ ще успеем да върнем красивия облик на този позанемарен с времето парк .
Местоположение на имота - Поземлен имот 06536.297.445, област Ловеч, община Ловеч, с. Брестово, п.к. 5551, ул. Хаджи Димитър, вид собств. Общинска публична, вид територия Урбанизирана, НТП Обществен селищен парк, градина, площ 1685 кв. м,
Цели и намерения:
Идеята на нашата инициатива е да възстановим красивия и привлекателен вид на парка . За целта ще възстановим телената ограда като поправим повредената мрежа , ще почистим градинката от обраслите храсти и ще оформим съществуващите . Също така искаме да монтираме нови пейки за да може да се ползва градинката за отдих и отмора от жителите и гостите на селото. На съществуващите три броя пилони в бъдеще ще издигнем знамената на България , ЕС и Община Ловеч.
Дейности:
Изхождайки от целите на програмата предлагаме следните решения:
1/ Почистване на излишните и оформяне на цветните декоративни храсти
2/ Възстановяване и боядисване на повредената телена ограда
3/ монтиране на 4бр. пейки
4/ засаждане на нови цветя и храсти / със собствени средства /
График:
Дейност Период Резултат

1/ Почистване на парка 10/08/2021 - 15 / 9 /2021
2/ Поправка и боядисване на огр. мрежа 15/09/2021 - 20/10/ 2021
3/ монтиране на пейки 15/09/2021 - 20/10/2021
4/ оформяне на съществуващите храсти и засаждане на нови 15/9/2021 - 20/10/2021
Устойчивост:
След приключване на проекта ще продължим да поддържаме парка и прилежащата му площ. Ще се грижим за съществуващите растения. Според нуждите ще съфинансираме допълнителни дейности по поддръжката. При необходимост ще включим още доброволци, като така ще се създаде среда за обединение и комуникация между хората. Като начало ще съфинансираме със сума в размер 500 лв.

План-сметка на извършваните дейности:

Вид материал ед.стойност брой обща стойност лв.

лв.

1/ оградна телена мрежа 50*50*150-10м. 50 2 100

2/ пейки 160 4 640

3/ боя блажна - бежов 5 1 1 55

4/четки за боядисване 3 10 30

5/ разредител 5 2 10


6 /готов бетон /торба 25 кг/ 4 10 40

7/ бензин косачка и резачка 2.25 20 45

8/масло за косачка и резачка 1л 15 2 30

9/ корда за косачка 2,7мм /15 м. 4 5 20


970

 

Проект „По-Близка Европа: Отворена платформа за граждански инициативи - CEOPCI“, споразумение за безвъзмездна помощ № 2020CE16BAT116 се финансира от ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ, чрез Дирекция Регионална и Градска Политика.
Lovech Lab
„По-близка Европа - отворена платформа за граждански инициативи (CEOPCI)“

Контакти

  • Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

© 2021 Lovech Lab. All rights reserved. Development / Headway