Облагородяване на средата за обитаване и социални контакти в прилежащо дворно пространство на НЧ „Светлина – 1927”, с. Лисец, общ. Ловеч

Име на кандидата: Снежа Тодорова Карамишева
Обща стойност на проекта: 807 лв.
Срок на изпълнение: Начало: 20.08.2021 г. Край: 18.09.2021 г.

Описание:

Описание на проблема:
В село Лисец, общ. Ловеч живеят над 650 жители, а в почивните дни и летните месеци тук пребивават и много деца и младежи от града. Народно читалище „Светлина – 1927”е средище на богат културен живот, в който активно се включват особено много млади хора. Тук развиват дейност различни клубове по интереси – Група за автентични танци, Певческа група, както и Клуб за приложни изкуства.
Сградата и сценичното оборудване на читалището са ремонтирани и обновени по проект „Реконструкция, обновяване и оборудване на читалища в община Ловеч”, финансиран по ОП „Регионално развитие 2007-2013”, но в прилежащото пространство в двора на читалището, където младите хора често се събират, общуват и практикуват някои спортни игри на създаденото през 2020 година волейболно игрище, няма условия за отдих и социално общуване. Мястото е любим пункт за неформални срещи и общуване на младежите, но поради липсата на подходящи условия и съоръжения децата и младите хора използват за сядане стъпалата и рампата на входа на читалището. До момента не могат да се намерят възможности за финансиране на закупуването на съоръжения за сядане, както и кошчета за смет. Младежите и жителите от селото са инициативни и активни в различни доброволчески дейности и са готови да участват в почистването и подготовката на мястото за монтиране на пейките и кошчетата, както и в поддържане на облагороденото пространство като място за социално общуване.
Цели и намерения:
Настоящият проект във връзка с Покана за финансиране на граждански инициативи по проект „По-близка Европа – отворена платформа за граждански инициативи (CEOPCI)“ е иницииран от неформална група жители на с. Лисец, общ. Ловеч и цели да се благоустроят и използват от жителите и гостите на населеното място и особено от младите хора прилежащи пространства в двора на НЧ „Светлина – 1927”, като се създадат предпоставки за облагородяване на средата за обитаване.
Изпълнението на настоящото проектно предложение ще допринесе за разгръщане на социалните контакти и общуване, особено между младите хора в с. Лисец, общ. Ловеч.
• Планираните разходи са за ремонт и рехабилитация на места за отдих и социално общуване. Идеята е, с помощта на проекта да се закупят и монтират в прилежащото дворно пространство на НЧ „Светлина – 1927” три броя пейка без облегалка и два броя бетонови кошчета за отпадъци. Реализацията на този проект ще се осъществи в ПИ № 43829.243.297, отредено за читалището и собственост на Община Ловеч.
• Мястото на изпълнение на проекта ще се почисти и подготви за монтиране с доброволен труд на жители на с. Лисец. С доброволен труд ще се монтират съоръженията и ще се поддържат от общността за в бъдеще. От една страна това ще допринесе за намаляване на разходите по реализация на проекта, а от друга страна този факт ще гарантира ангажираността и отговорността на местната общност към поддържане и опазване на обновеното прилежащо пространство в двора на НЧ „Светлина – 1927”. Реализацията на инициативата на неформалната група жители на с. Лисец ще има принос за подобряване на качеството на живот, социалното общуване и гражданската активност.
Дейности:
За постигане на поставените с проекта цели са планирани следните дейности:
Дейност № 1. Почистване и подготовка на мястото. Мястото в част от прилежащото дворно пространство на НЧ „Светлина -1927”, с. Лисец, където се предвижда да се монтират планираните за закупуване по проекта 3 бр. пейки и 2 бр. кошчета за смет има нужда от почистване от известно количество отпадъци (хартия, бутилки и др. битови отпадъци) и нежелана плевелна растителност. За да се подготви мястото ще се организира група от доброволци, които ще съберат отпадъците, ще почистят и съберат плевелната растителност и ще ги оставят на регламентирано за това място за сметоизвозване.
Дейност № 2. Доставка и монтиране на съоръженията по проекта. Доставените по проекта 3 бр. пейки и 2 бр. кошчета ще бъдат монтирани с доброволен труд в прилежащото дворно пространство към НЧ „Светлина -1927”, с. Лисец в ПИ № 43829.243.297, отреден за читалището и собственост на Община Ловеч.
Дейност № 3. Организиране на неформално събиране на заинтересовани жители на с. Лисец, включително деца и младежи, за откриване на новата придобивка за селото и оповестяване пред обществеността на същността на проект „По-близка Европа – отворена платформа за граждански инициативи (CEOPCI), както и на целите и резултатите на настоящия проект. Предвижда се след монтиране на съоръженията и реализация на инициативата да се организира неформално събиране на заинтересовани, за да се представи проекта, източника на финансиране, процесът на реализиране, както и резултатът от проекта. Цялото неформално събиране ще се реализира с инициативата и доброволния труд на неформална група жители на с. Лисец.
График:
Дейност № 1 Почистване и подготовка на мястото;
Срок за изпълнение: 20.08.2021 г.– 31.08.2021 г.
Резултат: Почистен и подготвен за поставяне на активите по проекта участък от прилежащото дворно пространство към НЧ „Светлина -1927”, с. Лисец
Дейност № 2 Доставка и монтиране на съоръженията по проекта ( 3 бр. пейка без облегалка и 2 бр. бетонови кошчета за отпадъци)
Срок за изпълнение: 01.09.2021 г.– 15.09.2021 г.
Резултат: Облагородена среда за обитаване и създадени предпоставки за разгръщане на социалните контакти и общуване, особено между младите хора в с. Лисец, общ. Ловеч
Дейност № 3 Организиране на неформално събиране на заинтересовани жители на с. Лисец за откриване на новата придобивка за селото
Срок за изпълнение: 18.09.2021 г.
Резултат: Обществеността и жителите на с. Лисец, общ. Ловеч са запознати с проект „По-близка Европа – отворена платформа за граждански инициативи (CEOPCI), както и с целите и резултатите на настоящия проект
Устойчивост:
Устойчивостта на всяка инициатива и в частност на настоящия проект се гарантира и от активното участие на местната общност – частни лица, заинтересовани групи граждани и културни организации – както в подготовката, така и при изпълнението на настоящия проект и същевременно поддържане на активите по него. Значителна част от дейностите в проекта се осъществяват с доброволчески труд от младежи и други жители на с. Лисец. Това ангажира местната общност и в поддържането и опазването на резултатите от тази инициатива. Настоящото проектно предложение надгражда и допълва вече изпълнен проект на сдружение „Знание“ – Ловеч, „Код: Активни младежи“ за реализиране на младежка инициатива, по който в запустяла част от същото прилежащо дворно пространство на НЧ „Светлина 1927” бе създадено с доброволния труд на родители, деца и други жители на селото волейболно игрище. По проекта с финансиране от 290,00 лв. са закупени мрежа за волейбол, волейболна топка и мрежа за съхранение на топки, като почистването и облагородяването на мястото и подготовката на терена са резултат изцяло на доброволния труд и ангажимент на жители на селото. Тези факти показват ангажираността на местната общност при реализиране на подобни инициативи от общ за населеното място интерес и са гаранция за устойчивостта на резултатите и от настоящия проект.

План-сметка на извършваните дейности:

Вид материали Единична стойност лв. Брой Обща стойност лв.
Пейка без облегалка, 120 см 133,20 2 266,40
Пейка без облегалка, 180 см 170,40 1 170,40
Кошче за отпадъци, бетоново 185,00 2 370,00

 

Проект „По-Близка Европа: Отворена платформа за граждански инициативи - CEOPCI“, споразумение за безвъзмездна помощ № 2020CE16BAT116 се финансира от ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ, чрез Дирекция Регионална и Градска Политика.
Lovech Lab
„По-близка Европа - отворена платформа за граждански инициативи (CEOPCI)“

Контакти

  • Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

© 2021 Lovech Lab. All rights reserved. Development / Headway