Оптимизиране центъра на село Брестово

Име на кандидата: Маргарита Христова Ботева
Обща стойност на проекта: 962 лв.
Срок на изпълнение: 30. 10. 2021 г.

Описание:

Описание на проблема:
Село Брестово се намира на 23 км. североизточно от гр. Ловеч. То е едно от деветте села, опасващи Деветашкото плато. Разположено е в южното му подножие между хълмовете „Бърдо” и „Дялът”. На север граничи със селата Тепава и Деветаки, на юг с Къкрина и Малки Върщец, на запад с Гостиня, а на изток със село Агатово. Най –високата част на село Брестово се намира на местността „Чуката” с надморска височина 555.7 м. Просторната панорама, която се открива на всички посоки е омайваща. На юг се вижда гордата верига на Централна Стара планина. При подходящи атмосферни условия, дори с невъоръжено око, се открояват съоръженията на вр. Ботев, вр. Шипка и вр. Бузлуджа. Релефът е хълмист, с красиви карстови скални форми. Климатът е мек – с прохладни летни нощи и спокойни, белоснежни зими, а въздухът е кристално чист целогодишно. В селото е запазена старинната църква „Свети Великомъченик Георги”.
Всички изброени характеристики привличат все повече туристи и гости в селото, а тенденцията повече хора да се завръщат към живот на село, набира сила. Интерес към имотите в село Брестово проявяват и чужденци, като част от тях вече живеят целогодишно в селото.
Географското разположение на село Брестово е ключово за пътуващите по маршрутите Къкринското ханче – Деветашката пещера и Павликени – Ловеч.
Село Брестово се намира на границата на община Ловеч и като гранично селище определя първите впечатления на посетителите за общината.
Центърът на селото е пътната точка, през която неизбежно преминават пътуващите от гр. Ловеч, през с. Къкрина за с. Тепава, с. Деветаки и с. Крушуна от общ. Летница, както и пътуващите от с. Агатово от общ. Севлиево, с. Крамолин и гр. Сухиндол за гр. Ловеч.
Площадът, намиращ се в центъра на село Брестово е мястото, на което ежедневно се събират жителите от селото и където преминаващите пътници спират за информация и кратък отдих. Единственият отличителен знак, че това е центъра на селото, е построеният с финансиране изцяло от жители на селото паметник с прилежащи към него зелена площ и заграждение, които със занемарения си външен вид налагат неприятно впечатление.
На центъра се намира и представителната сграда, отдадена за стопанисване на НЧ „Пробуда – 1909 г.“. В дворното място, прилежащо към нея, има обособен кът за отдих и детска площадка, които са единствени по рода си в селото. Големият интерес към тях непрекъснато се увеличава, както от гостуващите деца и техните семейства, от групи възрастни жители, така и от преминаващи туристи, което налага увеличаване на седящите места и облагородяване на зелените площи. Родителите не се безпокоят за безопасността на децата, играещи в двора на читалището, тъй като той е ограден с метална ограда и три функциониращи двукрили порти. Оградата граничи с центъра на селото и е един от обектите, който се забелязва от гостите и преминаващите през селото туристи. Металните панели, съставляващи оградата са здрави, но изглеждат неестетично, поради обхваналата металните части ръжда.
Споменатият по-горе кът за отдих се намира в лявата част от двора пред сградата. В дясната част на двора се намират четири пейки, които са с повредени или липсващи дървени части.
През последните месеци се забелязва тенденция за увеличаване на посетителите на читалищната сграда по различни поводи – посещения на общи мероприятия, разглеждане на обособени витрини или посещения на библиотеката. Освен членовете на читалището, които наброяват 77 души, все по-често, почти ежедневно, библиотеката се посещава и от деца, а стъпалата към входа на библиотеката са повредени и не са обезопасени, което създава предпоставки за наранявания.
Цели и намерения:
Възобновяването на оградата и зелената площ в центъра на село Брестово и възстановяването на естетичния външен вид на оградата, опасваща двора на читалището, ще допринесе за оптимизиране представителния външен вид на селото и ще създаде впечатление за доброто съвместно стопанисване на обществените имоти от страна на общината и гражданите.
С подобряване на условията за отдих ще се допринесе за разгръщане на социалните контакти и общуването между хората – жители, гости и преминаващи през селото.
Възстановяването на стълбите и монтирането до тях на предпазен парапет ще осигури по-здравословна среда на обитаване.

Дейности:
1. Приоритет на участието ни в настоящата програма е възстановяване на добрия външен вид на заграждението в центъра на село Брестово, което включва:
- подмяна на остарялата оградна мрежа,
- пребоядисване на оградата и бетонните колони,
- подмяна на зелената маса в ограждението с декоративни камъни. Липсата на персонал, който да поддържа тази зелена площ, позволява на тревата и бурените да я превземат.

2. Втората задача в участието ни в настоящата програма е пребоядисването на читалищната ограда и портите към нея. Оградата опасва имота от трите му страни и е с обща дължина 70 м. Тротоарът по източната част на оградата е обрасъл с буйна зеленина, която покрива оградата. С доброволен труд тротоарът ще се приведе в приличен вид. Ръждата и старата боя по оградата ще бъдат отстранени, след което тя ще се грундира и боядиса.

3. Третата задача в настоящото предложение е възстановяване и боядисване на повредените пейки. За тази цел в проекта се включват с доброволен труд и техника, жители на селото с нужните познания и умения.


4. Изграждане и монтиране на метален парапет до стъпалата водещи към входа за библиотеката. За неговата изработка, монтаж и боядисване се ангажират с доброволен труд жители от селото.

График:
№ Дейност
I Заграждение на площада:
1. Демонтаж и монтаж на оградна мрежа в заграждението на центъра,
2. Почистване на старата боя и ръждата от металните части на оградата и бетонните колони,
3. Нанасяне на грунд и блажна боя върху оградата и бетонните колони,
4. Отстраняване на зелената маса в заграждението, застилане на дренажна мембрана и декоративни камъни.
Период:01. 08 – 31. 08. 2021 г.
Резултат: Промяна на цялостната визия на заграждението в центъра на село Брестово.
II Ограда около двора на читалището:
1.Нанасяне на ръждопреобразовател върху оградата и порталите и отстраняване на старата боя и ръждата,
2.Нанасяне на грунд и блажна боя върху оградата и порталите.
Период: 01. 09 – 30. 09. 2021 г.
Резултат: Промяна на цялостната визия на оградата граничеща с центъра на село Брестово.
III Реновиране на 4 бр. пейки:
1.Демонтаж на дървените части,
2.Почистване на металните основи от старата боя и ръжда,
3. Нанасяне на грунд и блажна боя върху металните основи,
4.Оразмеряване и нарязване на новите дървени греди, обработване за придобиване на нужната гладкост, разпробиване на отвори,
5.Нанасяне върху обработените греди на безир и блажна боя,
6.Монтаж.
Период: 01. 10 – 15.10. 2021 г. Резултат: Осигуряване на 16 места за отдих и общуване.
IV Парапет:
1.Оразмеряване на металните профили и нарязване,
2.Оразмеряване на пети (плочки, на които да стъпи парапета) и разпробиване,
3. Заваряване и шлайфане,
4.Нанасяне на грунд и блажна боя,
5.Разпробиване на стъпалата и стената,
6.Монтаж.
Период: 15. 10 – 30.10. 2021 г.
Резултат: Осигуряване на безопасен достъп на деца и възрастни до библиотеката.

Устойчивост:
Приемаме тази програма като първа стъпка по пътя за облагородяване и подобряване условията за живот и отдих в село Брестово и поемаме грижите за своевременно почистване на тротоарите и зелените площи в двора на читалището и около двора му.
За по-нататъшни резултати ще се стремим да привлечем още доброволци, спомоществователи и покани от Община Ловеч в следващи програми, чрез които да озеленим тротоарите около площада на селото, да подновим дървената обшивка на един от двата кладенеца и да поставим информационни табели с информация за община Ловеч и за село Брестово.
Дългосрочната ни цел е село Брестово да заеме достойно мястото си на вход, първо впечатление и визитка за община Ловеч.

План-сметка на извършваните дейности:

Вид материали Единична стойност лв. Брой Обща стойност лв.
Блажна боя цвят черен 5,50 лв./ 600 мл. 2 11,00
Блажна боя цвят кафяв 5,50 лв./ 600 мл. 9 49,50
Блажна боя цвят резида 8,00 лв./ л. 32 256,00
Грунд на метални повърхности 3,90 лв./600 мл 49 191,10
Разредител за блажна боя 2,90 лв./500 мл. 8 23,20
Четки за боядисване 1,60 лв./бр. 10 16,00
Шкурка за лентов шлайф 1,00 лв./бр. 9 9,00
Ръждопреобразовател спрей 8,50 лв./750 мл. 5 42,50
Телени четки 2,00 лв./бр. 7 14,00
Ванички за боядисване 2,00 лв./бр. 5 10,00
Дървени греди 6 х 6 х 400 см. 6,50 лв./бр. 8 52,00
Диск за ъглошлайф за дърво ф 230 8,00 лв./бр. 1 8,00
Безир 8,50 лв./л. 2 17,00
Болтове и гайки 8 х 80 мм 0,25 лв./бр. 32 8,00
Оградна мрежа 2,00 лв./кв. м. 11 22,00
Дренажна мембрана 2,66 лв./кв.м. 16 42,56
Декоративни бели камъни 19,99 лв./25 кг. 5 99,95
Метални профили 40х40х2х6400 50,00 лв./бр. 1 50,00
Метална шина100х600х4 8,20 лв./м. 0,6 м. 4,92
Диск за рязане на метал 2,00 лв./бр. 2 4,00
Свредло 10х80 мм за метал 4,00 лв./бр 1 4,00
Свредло 1ох80 мм за бетон 4,00 лв./бр 1 4,00
Анкерни болтове 10х80 мм 1,80 лв./бр. 12 21,60
Електроди 4,00 лв./кг. 0,400 1,60


 

Проект „По-Близка Европа: Отворена платформа за граждански инициативи - CEOPCI“, споразумение за безвъзмездна помощ № 2020CE16BAT116 се финансира от ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ, чрез Дирекция Регионална и Градска Политика.
Lovech Lab
„По-близка Европа - отворена платформа за граждански инициативи (CEOPCI)“

Контакти

  • Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

© 2021 Lovech Lab. All rights reserved. Development / Headway